KONGRES POLONII MEDYCZNEJ

Kongres Polonii Medycznej jest efektem współpracy lekarzy polonijnych skupionych wokół Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych oraz lekarzy polskich. Celem Kongresu jest przedstawienie projektów nowych działań, które mają służyć większej integracji i nawiązywaniu międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich pracujących na całym świecie oraz wspomagania edukacji lekarskiej.