FORUM WIZJA ROZWOJU

Największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w konferencji umożliwia wymianę doświadczeń biznesowych, poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych oraz pozyskanie informacji na temat tendencji rozwojowych na przyszłość.